Birth Into Being

Birth Into Being

„Układ limbiczny to centrum emocji w naszym ciele. Znajduje się w pniu mózgu. Jest to ta jego część, która rozwija się u zarodków jako pierwsza.” 

(A. & B. Austermann „Dramat w łonie matki” w kontekście badań dr Candace B. Pert – amerykańskiej neurolog, autorki książki „Molekuły emocji”)

„Dla niemowlęcia matka jest całym światem. Oddzielenie od niej niemowlę odczuwa jak oddzielenie od życia.
Wczesna separacja od matki powoduje w nas poczucie pustki i rozpaczy, przekonanie, że coś jest głęboko nie tak z nami lub życiem jako takim.
Zbyt młodzi, żeby poradzić sobie z traumą, doświadczamy uczuć, przekonań i doznań z ciała, nie potrafimy jeszcze jednak zbudować z tego opowieści.
To z tego doświadczenia biorą się zranienia, straty, rozczarowania i poczucie oddalenia, których doświadczamy w późniejszym życiu.” 

(Mark Wolynn „Nie zaczęło się od ciebie”)

W psychobiologii Projekt / Cel, w psychologii Wczesny Okres Formatywny – nasz początek, czyli cały okres okołoporodowy: poczęcie (a nawet przed, czyli tzw. piętnowanie genomowe czy imprinting genomu), ciąża, poród i pierwszy rok życia…

To właśnie z tą zapomnianą lub nieznaną częścią naszej historii pracujemy na części I warsztatów Birth Into Being.

Tam jest nasz początek…

To kamień milowy w życiu każdego z nas.
Szczególnie przeżycie narodzin i tego, co zadziało się wokół nich, naznacza całe nasze życie, decydując o tym, czy odczuwamy świat jako miejsce radosne i przyjemne, w którym jesteśmy otoczeni miłością i wsparciem, czy też jako surowe, niedostępne, obce i niebezpieczne środowisko.

Metoda Odkodowania Odcisku Limbicznego, jako część procesu Birth Into Being – poprzez pracę z tą częścią układu nerwowego, w której ten zapis się dokonał, czyli z układem limbicznym – pomaga pozbyć się ograniczających przekonań, które wtedy – poza naszą zgodą i umysłowym postrzeganiem – na kolejnych wiele lat zdefiniowały nasze życie.

Część I to:

  • Praca z tym, co „powstrzymuje nas w życiu”, by odzyskać to, co dla nas najcenniejsze.
  • Zmiana „podstawowych ustawień” w systemie nerwowym – Wprowadzenie w tematykę „odcisku limbicznego”.
  • Odkodowywanie Odcisku Limbicznego – okres formatywny (poczęcie/ciąża/poród).
  • Zmiana wzorców emocjonalnych, (praca z doświadczeniem bycia poczętym, w łonie, bycia urodzonym i okresu zaraz po narodzeniu).
  • Tworzenie nowych punktów odniesienia – nowej strefy emocjonalnego komfortu – dostosowanej do świadomych intencji danej osoby.

Całość metody oparta jest na pracy z ciałem – ruchem, oddechem. Wszystko w głębokiej świadomości, w poczuciu kontaktu z własnym ciałem, które nosi pamięć tego, do czego nie mamy dostępu na poziomie poznawczym.

Czy warsztat Birth Into Being jest przeznaczony tylko dla par oczekujących dziecka?
Nie. Owszem, to bardzo holistyczny sposób przygotowania się do pięknego porodu i rodzicielstwa. Uczestnicy mają okazję do nawiązania bardzo solidnego, świadomego i potężnego połączenia z energiami rodzenia, co ma potem przełożenie na zdolności kobiety do rodzenia, tak, jak zaplanowała natura, wolnego od strachu i powikłań.
Warsztat pięknie też otwiera na bycie w bliskości z naszymi dziećmi.

Ale nade wszystko to praca dla wszystkich, którzy chcą urodzić „siebie” i otworzyć się na autentyczność, miłość, błogość i… życie.

Odkryć kim naprawdę są i żyć w zgodzie ze sobą, naturą, w harmonii i prawdzie.

Warsztaty przybliżają do rodzenia samych siebie, naszych projektów i podążania naszą drogą.
Wspaniale przygotowują do rodzenia nie tylko dzieci, ale też naszych marzeń i życia w zgodzie z własnym sercem i intuicją.

Czy potrzeba czegoś więcej?…
Doświadcz sam na sobie jak wielką moc ma ta metoda.

Terminy najbliższych warsztatów w zakładce Aktualności.