Łagodna Bioenergetyka

Łagodna Bioenergetyka wołała mnie od 2014 roku. Nie do przejścia przy małym dziecku, a potem dzieciach było dla mnie wtedy szkolenie trwające 8 dni ciągiem. Mój czas przyszedł dopiero w 2019 roku.

  • listopad 2019 rok – certyfikat uczestnictwa w szkoleniu Łagodnej Bioenergetyki – wprowadzenie i moduły 1-3